regulamin

 

1. Sklep natgallery.pl jest prowadzony przez:

NATGALLERY 
ul. Przewóz 29/4 
30-716 Kraków 
dalej nazywanym "Sprzedającym".


2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem". 
Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, wyrażenia  pisemnej zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, za wyjątkiem przerw technicznych,  konserwacyjnych lub urlopowych.

4. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta, następnie potwierdzeniu dostępności towaru przez Sprzedającego i ostatecznie po dokonaniu przedpłaty przez klienta.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Na dokonanie przedpłaty Klient ma 5 dni od potwierdzenia dostępności produktu przez Sprzedającego.

5. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący - cennik znajduje się tutaj

6. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

Istnieje również możliwość osobistego odbioru zamówionych i opłaconych produktów w punktach odbioru wskazanych przez sprzedającego - lista punktów odbioru dostępna jest w tym miejscu.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową, zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach przedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.

9. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Sprzedającego.

10. W przypadku, gdy zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu dziesięciu dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy, w trybie przyspieszonym. 

11. W okresie trzydziestu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką, itp.

Sprzedający w ciągu siedmiu dni dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

Sprzedający informuje, że faktyczny wygląd produktów może różnić się od tego na zdjęciach -  różnice mogą dotyczyć w szczególności koloru produktów (różnica odcieni).

Zakupiona przez Klienta biżuteria nie powinna mieć kontaktu z wodą i innymi płynami - elementy klejone, mogą ulec zniszczeniu, oderwać się.


12. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty sporządzić protokół szkody lub reklamować przesyłkę w urzędzie pocztowym oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

13. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba, że są oznaczone jako ceny netto.

Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży produktu. 


14. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 K.C.).

15. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klienci podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

16. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu, nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 

17. O zmianach regulaminu i jego zakresie Klienci będą powiadamieni drogą elektroniczną (na wskazany e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin.
W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany prz składaniu zamówienia, chyba, że jego postanowienia były by dla Klienta mniej korzystne, niż te zawarte w aktualnym regulaminie.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.